Nyheter

Det här är Bahnhof

Bahnhof är en av Sveriges äldsta, och numera en av landets största, internetoperatörer.

Bolaget grundades 1994 med en mycket tydlig filosofi: Bahnhof ska bygga på fri kommunikation, frikopplat från myndighetsövervakning och med tillräcklig säkerhet för att garantera den digitala frihet vi alla förväntar oss. Det är en filosofi vi levt med och utvecklat sedan dess.

Bahnhof sparar inga andra kommunikationsloggar än de som föreskrivs i lag – och då i lagens mest restriktiva tolkning. Vi övervakar inte innehållet i den trafik du genererar, och vi arbetar aktivt emot lagar och regler som inkräktar på din digitala integritet.

I Bahnhofs nät är du trygg, och dessutom en del i ett av Nordens snabbaste stamnät. Men vi hör heller inte till det tungrodda etablissemanget av tidigare statsägda internetoperatörer. Vi är snabba, både när det gäller att leverera våra tjänster och när det handlar om att snabbt etablera oss på nya orter eller förstärka nätinfrastrukturen på platser där många blir kunder samtidigt.

I Sverige är Bahnhof känt för att aktivt arbeta för ett friare internet. Vi motsätter oss lagstiftning som vill göra det lättare att övervaka privat kommunikation, och bjuds allt oftare in som remissinstans när det gäller nya lagar. Skälet är enkelt: Du ska kunna vara säker på att det du gör på nätet är lika privat som det du skickar i gammalt hederligt kuvert.

Du kan lita på att samma principer gäller när vi nu kraftigt bygger ut vår närvaro i Finland. Välkommen med på tåget!

Fler nyheter

Därför är kartan korrekt

Bahnhof har sitt huvudkontor i Sverige, men är ett internationellt bolag. Många av våra anställda är till exempel ukrainare. Vi är därför inte neutrala när

Läs mer